Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2015

Highlander
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viadreamadream dreamadream

May 05 2015

Highlander

May 02 2015

Highlander
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Highlander
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
3578 5aa4
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Highlander
3543 6c38
Reposted fromleenlovely leenlovely viamadlenaa madlenaa

April 22 2015

0818 430a 500

jedavu:

Mountains of the Sea by Ray Collins

Reposted fromGTAsoldier GTAsoldier viadreamadream dreamadream
Highlander
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz

April 08 2015

6690 a389 500

April 03 2015

Highlander
7593 5dda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Highlander
4248 c521

April 01 2015

Highlander
1468 4c61 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
Highlander

March 26 2015

Highlander
Highlander
7780 7ca1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafourstrings fourstrings

March 25 2015

Highlander
4726 c2a5 500
Reposted bykonsystencjezodynniwie

March 05 2015

Highlander
3795 a201
Reposted fromwestwood westwood vianastypsychotic nastypsychotic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl